Manai tautai

Es dzīvoju, un Jums būs dzīvot!

Padomi padomdevējiem..

Padomi padomdevējiem..

1. Ja Tev kāds jautā padomu, esi īpaši piesardzīgs, jo, ja Tavs padoms nebūs labākais risinājums, Tevi var vainot par to, ka devi padomu.
2. Neesi pārāk dāsns ar labiem vārdiem, cilvēki mēdz tajos saklausīt nevis to, ko Tu teici, bet to, ko grib saklausīt..Pēc tam viņi vainos Tevi, ka nepiepildīji viņu gaidas.
3. Nepieradini savus līdzcilvēkus pie apsolījumiem, citādi viņi dzirdēs tos arī tad, kad Tu runāsi un pat nebūsi iedomājies ko apsolīt..

Lasīt tālāk ...